Inleiding

Fairwise hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers en heeft gezocht naar privacy-vriendelijke instellingen voor de website. Om de website te kunnen gebruiken, is het achterlaten van persoonsgegevens niet noodzakelijk. Hoe Fairwise op haar website met persoonsgegevens omgaat, lees je in deze privacy verklaring.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens op deze website is

Fairwise BV
Zeestraat 100
2518 AD  Den Haag
KvK 27 144 881
BTW-nr: NL 009008019 B01

Fairwise stelt op deze website diensten voor die we als onafhankelijke adviseur aanbieden en informatie over vak- en handelsbeurzen die door deze partners worden georganiseerd. Fairwise verwijst (potentiële) bezoekers aan en exposanten op deze beurzen, in hun eigen taal, naar de juiste instanties.

Definities

Voor zover niet nader omschreven, verwijzen woorden als betrokkene, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens en dergelijke termen naar de betekenis die de AVG eraan toekent. In aanvulling daarop hanteren wij in deze privacyverklaring de volgende definities:

Bezoeker of bezoekers verwijst naar bezoeker(s) van deze website.

De website verwijst naar de website van Fairwise (https://www.fairwise.nl)

Apparaat verwijst naar elk apparaat waarop cookies kunnen worden opgeslagen, zoals bijvoorbeeld een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

Persoonsgegevens

Welke gegevens verwerkt Fairwise?

Fairwise verzamelt via haar website alleen de (persoons-)gegevens die je als bezoeker zelf achterlaat, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier. Dit zijn jouw NAW-gegevens, eventueel aangevuld met een telefoonnummer en een e-mailadres en eventueel aangevuld met jouw eigen opmerkingen.

Met welk doel verwerkt Fairwise jouw gegevens?

De gegevens gebruikt Fairwise om op je verzoek contact met je op te nemen, jouw vragen te beantwoorden of om je documenten toe te sturen. Tevens gebruikt Fairwise jouw gegevens om je in de toekomst te attenderen op events die voor je mogelijk interessant zijn.

Op welke grondslag is de verwerking gebaseerd?

Fairwise heeft in het algemeen een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. Dit belang is gelegen in de (direct-) marketingactiviteiten die Fairwise ontplooit richting (potentiële) exposanten en bezoekers van events die door haar partners georganiseerd worden. Fairwise richt zich hierbij in hoofdzaak op de zakelijke markt en verwerkt niet meer gegevens dan nodig zijn om de juiste contactpersoon binnen een bedrijf te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Fairwise gegevens verwerken als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Fairwise rust, of om de vitale belangen van de bezoeker(s) of een derde te beschermen.

Verwerking kan tevens op je toestemming gebaseerd zijn. De toestemming kan je vanzelfsprekend altijd weer intrekken.

Met wie deelt Fairwise gegevens?

Fairwise verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

Als je een bestaande relatie bent en je geeft bijvoorbeeld een adres- of contactpersoonswijziging door, geeft Fairwise dit alleen indien nodig alleen door aan haar partners.

Mailings en e-mail communicatie

Fairwise verstuurt regelmatig e-mail nieuwsbrieven aan (potentiële) exposanten en bezoekers. Dit doen wij op basis van een reeds bestaande relatie met je bedrijf (vanwege een eerdere deelname of bezoek aan een beurs die door één van onze partners wordt georganiseerd), omdat wij jouw bedrijfsgegevens in openbare bronnen hebben gevonden (wij maken gebruik van [on-line] kranten en magazines), of omdat wij je persoonlijk benaderd hebben op een beurs.

Je kunt te allen tijde aangeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen (opt-out). Fairwise bewaart in dat geval jouw bedrijfsnaam + vestigingsplaats + de naam van de contactpersoon met de aantekening dat jouw bedrijf geen mailings meer wil ontvangen.

Cookies

Fairwise maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door een website op de harde schijf van jouw apparaat worden opgeslagen op het moment dat je een website bezoekt. Als je dezelfde website nog een keer bezoekt kan de informatie in de cookie naar de website worden teruggestuurd, waardoor de website je herkent. Er zijn verschillende soorten cookies en voor het plaatsen van sommige cookies is jouw toestemming vereist (tracking cookies bijvoorbeeld); van deze cookies maakt Fairwise geen gebruik.

Bewaartermijn en verwijdering

De bewaartermijn van cookies en andere instellingen kan je in je browser beheren.

Functionele (Sessie-)cookies

Met behulp van functionele cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je hebt bekeken. Deze cookies zorgen voor een correcte werking van de site en worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit. Functionele cookies hebben een minimale impact op jouw privacy.

Sites van derden

Fairwise verwijst d.m.v. hyperlinks veelvuldig door naar sites van derde partijen, bijvoorbeeld naar sites van de organisatoren van een beurs, sites die informatie over verschillende landen of reismogelijkheden aanbieden of sites van de overheid. Fairwise kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met jouw gegevens door die partijen. Hoe zij omgaan met persoonsgegevens valt te lezen in hun eigen privacyverklaringen.

Inschrijving voor beursbezoek/beursdeelname

Ongeacht of je je als bezoeker of als exposant registreert: als je je inschrijft voor een beurs, verlaat je de site van Fairwise. Jouw gegevens laat je achter op de site van de organisator van de beurs. Hoe deze bedrijven omgaan met jouw persoonsgegevens, kan je op hun websites lezen.

Social media-buttons

Door op de social media-buttons te klikken verlaat je de site van Fairwise en wordt je doorgestuurd naar de respectieve social media-site. Door middel van codes worden cookies geplaatst. Fairwise heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de desbetreffende sites voor meer informatie over wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De servers van deze sites kunnen zich buiten de EER bevinden. Om eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als binnen de EER te waarborgen, hebben deze sites zich geconformeerd aan het EU-VS Privacy Shield. Voor meer informatie over hoe deze sites omgaan met jouw persoonsgegevens kan je hun privacyverklaringen / privacy shield-verklaringen raadplegen:

Facebook  / Facebook’s privacy shield notice

LinkedIn  LinkedIn’s privacy shield notice

De privacyverklaringen van social media wijzigen regelmatig, lees ze eens in de zoveel tijd nog eens na.

Beveiliging

Fairwise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een SSL-Certificaat als waarborg dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en wordt gehost in een beveiligde omgeving.

Vragen of opmerkingen, inzage, aanpassing, beperking en verwijdering van gegevens

Als je vragen hebt stuur dan een email naar info@fairwise.nl. Dit is ook het adres waar je naartoe kunt mailen met een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van jouw gegevens.