Laden Beurzen

TECHAGRO behoort behoort tot de top drie van de grootste landbouwbeurzen in Europa. Sinds 2020 staat de plantaardige productie centraal. Hier zijn meerdere hallen aan gewijd.

Productgroepen
tractoren, kleine landbouwmachines, machines voor land-/grondcultivering en -behandeling, zaaimachines, beplantingsmachines, bevruchtingsmachines, machines en apparatuur voor plantbescherming, irrigatiesystemen, oogstmachines, transport en verwerkingsmachines, bijenhouderij, cultiveringsmechanismen, services en onderwijs, boerderijmaterialen, zaden, plantgoed, agrochemie, meet- en diagnoseapparatuur, laboratoria en automation, componenten en aggregaten van machines en tractoren, gemeentelijke toepassingen en -(oogst)machines, apparatuur voor granen, olieplanten, peulvruchtenoogst, knolgewassen, fruit- en groenteteelt, wijngaarden, oogstverwerking, conservering en opslag, afvalverwerking in de agricultuur

Bezoekersdoelgroepen
professionals uit de landbouw, groenbedrijven, ambtenaren, R&O-specialisten

Bijzonderheden
Parallel aan TECHAGRO vinden de beurzen SILVA REGINA, de beurs voor bosbouw en jachtindustrie, en BIOMASS, de beurs voor hernieuwbare energiebronnen in land- en bosbouw, plaats.

Beursfrequentie
tweejaarlijks

Volgende editie
voorjaar 2023